کاربر سایت

mammadjj

mammad j 76

2001
الکساندر لاکازت
آرسن ونگر
دنیس برگکمپ
هلند
8
رعال مادرید
قهرمانی بدون شکست آرسنال در لیگ