کاربر سایت

nazari1383

Mobile Nafis 56

2010
بوکایو ساکا
آرسن ونگر
تیری هانری
پرتغال
7
فقط آرسنال
قهرمانی های آرسنال
عشق فقط یک کلام آرسنال